استخدام پزشک عمومی قطار جهت کار در کرمان,اهواز,آنکارا,مشهد و خرمشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   10 اسفند 1391-28 February 2013بازدید 1846


استخدام پزشک عمومی قطار جهت کار در کرمان,اهواز,آنکارا,مشهد و خرمشهرپزشک قطار , بدون پروانه(مراغه،بندر،مشهد , خرمشهر،تبریز،کرمان،اهواز،آنکارا)


مهلت و شماره تماس :

1391/12/5 الی 1391/12/11

55125785


استخدام استخدام پزشک عمومی استخدام پزشک استخدام پزشک قطار
اخبار روزنامه ها