استخدام داروساز جهت شیفت عصر در داروخانه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   14 فروردین 1392-03 April 2013بازدید 2092استخدام داروساز جهت شیفت عصر در داروخانه

به یک همکار داروساز جهت , مسئولیت فنی شیفت عصر , داروخانه شبانه روزی نیازمندیم
1392/1/14 الی 1392/1/15
66604652


استخدام استخدام پزشک استخدام داروساز استخدام پزشک داروساز
اخبار روزنامه ها