استخدام پزشک عمومی در مرکز اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   12 شهریور 1392-03 September 2013بازدید 899استخدام پزشک عمومی در مرکز اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی


مركز اهداي عضو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جهت هماهنگي هاي اهداي عضو از موارد مرگ مغزي نيرو ميپذيرد:
شرايط: پزشك عمومي  - ميزان حقوق پرداختي به صورت پركيس
شماره هاي تماس: 09131212411 - 09123066562 - 26105289 - 27122032


استخدام پزشک استخدام پزشک در تهران استخدام پزشک عمومی استخدام پزشک عمومی در تهران
اخبار روزنامه ها