استخدام در کلینیک شفاءالرضا (ع)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پزشک ارسال شده در   03 آذر 1392-24 November 2013بازدید 1222
استخدام در کلینیک شفاءالرضا (ع)

به دندانپزشک جهت شیفت شب در کلینیک شفاءالرضا (ع) در مشهد نیازمندیم.
تلفن: 09360290518
استخدام دندانپزشک استخدام کلینیک شفاالرضا استخدام در کلینیک شفاءالرضا (ع)
اخبار روزنامه ها