استخدام مهندس برق قدرت _ ابزار دقیق و کارشناس IT

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   01 آذر 1390-22 November 2011بازدید 4098


استخدام مهندس برق قدرت _ ابزار دقیق و کارشناس IT


<a class=استخدام مهندس برق قدرت _ ابزار دقیق و کارشناس IT" title="استخدام مهندس برق قدرت _ ابزار دقیق و کارشناس IT" width="670" height="494" />


پایان مهلت اعتبار آگهی 8 آذر 90
استخدام مهندس برق،قدرت،ابزار دقیق،کارشناس IT
اخبار روزنامه ها