استخدام مهنس مکانیک , برق و الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   15 بهمن 1390-04 February 2012بازدید 4420استخدام مهنس مکانیک , برق و الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی

عناوین شغلی : مهندس الکترونیک - فوق دیپلم الکترونیک - فوق دیپلم برق -
مهندس مکانیک آشنا به ماشین های تزریق با گرایش حرارت و سیالات
مهندس برق - دیپلم فنی


استخدام مهنس مکانیک , برق و الکترونیک در شرکت تجهیزات <a class=پزشکی" title="استخدام مهنس مکانیک , برق و الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی" width="399" height="515" />

پایان مهلت اعتبار گهی 18 بهمن 90


استخدام مهنس مکانیک برق الکترونیک تجهیزات پزشکی
اخبار روزنامه ها