استخدام مهندس الکترونیک در شرکت فعال در زمینه تجهیزات شیمی دستگاهی و تجهیزات پزشکی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   05 مهر 1391-26 September 2012بازدید 2387
استخدام مهندس الکترونیک در شرکت فعال در زمینه تجهیزات شیمی دستگاهی و تجهیزات پزشکی


<a class=استخدام مهندس الکترونیک در شرکت فعال در زمینه تجهیزات شیمی دستگاهی تجهیزات پزشکی" title="استخدام مهندس الکترونیک در شرکت فعال در زمینه تجهیزات شیمی دستگاهی تجهیزات پزشکی" width="550" height="249" />

استخدام مهندس الکترونیک استخدام مهندس
اخبار روزنامه ها