استخدام مدیر و مهندس فروش ، کارشناس برق و الکترونیک در شركت مهندسی بازرگانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس برق و کامپیوترارسال شده در   01 آذر 1391-21 November 2012بازدید 2470استخدام مدیر و مهندس فروش ، کارشناس برق و الکترونیک در شركت مهندسی بازرگانی

مدير بازرگاني
مهندس فروش _ كارشناسي/كارشناسي ارشد الكترونيك
مهندس فروش _ كارشناسي/كارشناسي ارشد برق
مدير فروش _ كارشناسي/كارشناسي ارشد برق


<a class=استخدام مدیر و مهندس فروش ، کارشناس برق و الکترونیک در شركت مهندسی بازرگانی " title="استخدام مدیر و مهندس فروش ، کارشناس برق و الکترونیک در شركت مهندسی بازرگانی " width="500" height="176" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 13 آذر 91

استخدام مدیر فروش مهندس فروش کارشناس برق کارشناس الکترونیک شركت مهندسی بازرگانی
اخبار روزنامه ها