استخدام تایپیست 90/04/28

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   28 تیر 1390-19 July 2011بازدید 2031


تايپيست حرفه‌اي

, تایپیست حرفه ای , وکرل کارحرفه ای , باسابقه کاردرانتشارات
1390/4/28 الی 1390/4/29
66434010

به تعدادي تايپيست حرفه‌اي

, به تعدادی تایپیست حرفه ای , نیازمندیم
1390/4/28 الی 1390/4/29
22258740


استخدام تایپیست
اخبار روزنامه ها