استخدام كارمند مسؤل دفتر مديرعامل

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   17 دی 1390-07 January 2012بازدید 3804


يك شركت وابسته به گروه صنايع بهشر كارمند مسؤل دفتر مديرعامل استخدام مي كند.

از متقاضيان با مشخصات زير دعوت به همكاري مي شود.
1 ـ  تحصيلات كارشناسي مديريت يا يكي از رشته هاي مهندسي
2 ـ  تسلّط كافي به خواندن، درك مطلب، نوشتن و مكالمة انگليسي در حدّ مطلوب
3 ـ  تسلّط در مهارت هاي هفت گانة  ICDL، به ويژه، مهارت كافي در اكسل و تايپ فارسي و لاتين
4 ـ  توان برنامه ريزي امور دفتر و فعاليت هاي تحت نظارت مديرعامل
5 ـ  تسلط در امور دفتري از قبيل بايگاني و مانند آن
6 ـ  توان ارتباط مناسب با افراد و مراكز درون و بيرون شركت 
7 ـ  داراي توانائي هاي ذهني و تمركز كافي براي ادارة امور دفتر مديرعامل
8 ـ  با اعتقاد و التزام قوي به ارزش هاي انساني و حرفه اي

از متقاضيان محترم دعوت مي شود مشخصات و سوابق خود را به آدرس زير ايميل فرمايند.

تکمیل فرم استخداماستخدام كارمند مسؤل دفتر مديرعامل
اخبار روزنامه ها