استخدام کارمند و سرپرست فروش و پشتیبانی در تهران و شهرستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   13 دی 1390-03 January 2012بازدید 3321


استخدام کارمند و سرپرست فروش و پشتیبانی در تهران و شهرستان

عنوان شغلی : مدير اداری / سرپرست فروش شهرستان / كارشناس فروش تهران / كارمند ارشد پشتيبانی فروش
مدرک تحصيلی : كارشناسی ليسانس
 استخدام کارمند و سرپرست فروش و پشتیبانی در تهران و شهرستان
پایان مهلت اعتبار آگهی 28 دی 90


استخدام کارمند سرپرست فروش پشتیبانی تهران شهرستان
اخبار روزنامه ها