استخدام کارمند و کارشناس فروش در موسسه انتشاراتی معتبر در تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   14 دی 1390-04 January 2012بازدید 2622


استخدام کارمند و کارشناس فروش در موسسه انتشاراتی معتبر در تهران

عناوین شغلی : كارمند فروش / كارشناس تحقيقات بازاريابی / كارشناس فروش نمايندگی
مدرک تحصیلی : كاردانی/ كارشناسی

استخدام کارمند و کارشناس فروش در موسسه انتشاراتی معتبر در تهران
پایان مهلت اعتبار آگهی 19 دی 90استخدام کارمند کارشناس فروش موسسه انتشاراتی تهران
اخبار روزنامه ها