استخدام کارمند منشی آشنا به زبان انگليسی 90/11/05

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   05 بهمن 1390-25 January 2012بازدید 2100استخدام کارمند منشی آشنا به زبان انگليسی

استخدام کارمند منشی خانم آشنا به زبان
,استخدام کارمند منشی خانم آشنا به زبان , حقوق طبق وزارت کار + بیمه ,
66558112


استخدام کارمند منشی آشنا به زبان انگليسی
اخبار روزنامه ها