استخدام کارمند امور مالی و منشی در موسسه قرض الحسنه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   18 دی 1390-08 January 2012بازدید 7989


استخدام کارمند امور مالی و منشی در موسسه قرض الحسنه

عنوان شغلی : کارمند امور مالی / منشی
مدرک تحصيلی : فوق دیپلم / كارشناسی
رشته تحصیلی : حسابداری/اقتصاد/مديريت بازرگانی/مديريت بانكی
محل خدمت : تهران / کرج / اصفهان / شیراز / رشت / ساری / قزوین / زنجان و کرمانشاه
استخدام کارمند امور مالی و منشی در موسسه قرض الحسنه
پایان مهلت اعتبار آگهی 24 دی 90استخدام کارمند امور مالی منشی موسسه قرض الحسنه
اخبار روزنامه ها