استخدام کارمند اداری،سرپرست و پشتیبان فنی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   25 دی 1390-15 January 2012بازدید 3973استخدام کارمند اداری،سرپرست و پشتیبان فنی

كاردانی_فوق ديپلم حسابداری_مديريت/كارمند حسابداری
كاردانی_ديپلم_فوق ديپلم حسابداری/كارمند خزانه داری
كارشناسی_حسابداری_مديریت_سرپرست پشتيبانی اعتبارات
كاردانی_ديپلم_فوق ديپلم حسابداری_مديريت_كارمند بازرگانی و امور اداری
كاردانی_مهندسی مكانيک_ماشين آلات كشاورزی_الكترونيک_تكنسين پشتيبانی فنی خودروی سبک
كارشناسی_مهندسي مكانيک ماشن آلات كشاورزی_الكترونيک/كارشناس آموزش فنی_كارشناس پشتيبانی فنی خودروی سبک

استخدام کارمند اداری،سرپرست و پشتیبان فنی
پایان مهلت اعتبار آگهی 10 بهمن 90


استخدام کارمند اداری سرپرست پشتیبان فنی
اخبار روزنامه ها