استخدام کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری 1بهمن90

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   01 بهمن 1390-21 January 2012بازدید 2182



استخدام کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری


کارمند اداری برای امور دفتری  آشنا به حسابداری , مسلط به نرم افزار
, کارمند اداری برای امور دفتری مسلط به نرم افزار , حسابداری هلو نیازمندیم
44003962 44003961


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری, خانم جهت جوابگويي
کارمند اداری برای امور دفتری  آشنا به حسابداری, جهت جوابگویی , به تلفن و آشنا به حسابداری , مسلط به سیستم هلو
77121462 - 77121194


جهت دفترحسابرسي
, جهت دفترحسابرسی , حسابدار خانم , با کارآموزی رایگان نیازمندیم
88839734


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری,مجرب خانم
,  کارمند اداری برای امور دفتری  آشنا به حسابداری, خانم , حوالی عباس آباد صنعتی
36424598


کارمند اداری برای امور دفتری
, کارمند اداری برای امور دفتری , آشنا به امور حسابداری , مسلط به تایپ و کامپیوتر نیازمندیم
103 داخلي 77466226


به يك  کارمند اداری برای امور دفتری خانم
, به یک کارمند اداری برای امور دفتری خانم , آشنا به حسابداری , نیازمندیم
88794929


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری
,  کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری , و نرم افزارهلو جهت کار در , کترینگ نیازمندیم(تماس تا یکهفته)
66742372 و 66742416


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری
کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری, و مسلط به کامپیوتر نیازمندیم
88442235 - 88453655


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری
کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری, مسلط به هلو , محدوده رباط کریم- سه راه آدران
56332394


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری, خانم
کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری ,خانم , آشنا به حسابداری , باحقوق مکفی نیازمندیم
66491455


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری
, استخدام کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری, خانم آشنا,ساکن شرق تهران , جهت کار در دفتر کارخانه نیازمندیم


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری
, به یک  کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری , آشنا به امور حسابداری , نیازمندیم ، محدوده جاده ساوه


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری,خانم
, منشی خانم به نرم افزار هلو , ( محدوده آزادی )
مسلط به نرم افزار


کارمند اداری برای امور دفتری آشنا به حسابداری, خانم ,جهت جوابگويي
مسلط به سیستم هلو
77121462 - 77121194


جهت دفترحسابرسي
, جهت دفترحسابرسی ,کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری, خانم , با کارآموزی رایگان نیازمندیم
88839734


کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری, خانم
کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری,خانم , با روابط عمومی بالا , حقوق400+بیمه(تماس تایکهفته)
88806175و88806620


کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری, مجرب خانم
کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری, مجرب خانم ,حوالی عباس آباد صنعتی
36424598


کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری
کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری , آشنا به امور حسابداری , مسلط به تایپ و کامپیوتر نیازمندیم
103 داخلي 77466226


به يك کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری
کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری خانم ,نیازمندیم
88794929


کارمند اداری و امور دفتری و آشنا به حسابداری, خانم
کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری خانم , و نرم افزارهلو جهت کار در , کترینگ نیازمندیم(تماس تا یکهفته)
66742372 و 66742416


کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری
,کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری, و مسلط به کامپیوتر نیازمندیم ,
88442235 - 88453655


کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری
کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری, خانم , مسلط به هلو , محدوده رباط کریم- سه راه آدران
56332394


کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری
کارمند اداری برای امور دفتری و آشنا به حسابداری,خانم , باحقوق مکفی نیازمندیم
66491455




استخدام کارمند اداری امور دفتری آشنا به حسابداری
اخبار روزنامه ها