استخدام منشی خانم آشنا به زبان انگلیسی جهت کار در آموزشگاه زبان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   24 بهمن 1391-12 February 2013بازدید 2066


استخدام منشی خانم آشنا به زبان انگلیسی جهت کار در آموزشگاه زبان


آموزشگاه زبان دانشفر , منشی خانم مسلط به زبان انگلیسی , باسابقه ،درجنت آباد(نیمه وقت)


مهلت و شماره تماس :

1391/11/23 الی 1391/11/24
44405138 - 44404209


استخدام استخدام کارمند استخدام خانم استخدام منشی خانم استخدام منشی آشنا به زبان انگلیسی
اخبار روزنامه ها