استخدام منشی جهت کار در دفتر فرهنگی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   21 اسفند 1391-11 March 2013بازدید 2011


استخدام منشی جهت کار در دفتر فرهنگی

منشی دفتر فرهنگی , غرب تهران آشنابه Word , و اینترنت با روابط عمومی بالا.1391/12/19 الی 1391/12/22

25 ـ 66555524
استخدام کارمند استخدام منشی استخدام
اخبار روزنامه ها