استخدام کارمند خانم آشنا به انگلیسی و کامپیوتر جهت امور بازرگانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   18 فروردین 1392-07 April 2013بازدید 2208
استخدام کارمند خانم آشنا به انگلیسی و کامپیوتر جهت امور بازرگانی


کارمند خانم  جهت اموربازرگانی و , اداری مسلط به زبان انگلیسی آشنا , به کامپیوترواینترنت بابیمه ومزایا

1392/1/18 الی 1392/1/19

77616462


استخدام استخدام کارمند استخدام کارمند خانم استخدام کارمند خانم آشنا به انگلیسی
اخبار روزنامه ها