استخدام کارمند تایپیست مسلط به Word

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام کارمندارسال شده در   18 خرداد 1392-08 June 2013بازدید 1860استخدام کارمند تایپیست مسلط به Word
 تایپیست و صفحه آرا , مسلط به Word , و رسم تصاویر در Corel , ترجیحا با سابقه کاردر , زمینه کتابهای آموزشی , نیازمندیم
1392/3/18 الی 1392/3/19
66408400


استخدام استخدام کارمند استخدام کارمند تایپیست استخدام تایپیست
اخبار روزنامه ها