استخدام دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   07 اردیبهشت 1390-27 April 2011بازدید 9348


استخدام دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد بمنظور تكميل كادر درماني بيمارستان خود واقع در خيابان شيخ بهايي اصفهان از بين واجدين شرايط بصورت قرارداد كار يكساله استخدام مي نمايد
نيازهاي استخدامي
استخدام
عنوان شغل
شرايط احراز تحصيلي
تعداد مورد نياز
جنسيت
پرستار
ليسانس پرستاري
7
مرد-زن
كاردان اتاق عمل
فوق ديپلم اتاق عمل
1
مرد-زن
كارشناس راديولوژي
ليسانس راديولوژي
1
مرد
كاردان بيهوشي
فوق ديپلم بيهوشي
2
مرد-زن
كمك بهيار
ديپلم
2
مرد-زن
شرايط عمومي و اختصاصي
1- تدين به دين اسلام
2- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
3- اعتقاد به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي ايران
4- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان
5- داشتن توانايي جسمي و رواني مناسب با شغل مورد درخواست و عدم اعتياد به مواد مخدر
6- نداشتن فساد اخلاقي و عناد با جمهوري اسلامي
7- متقاضيان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آرائ مراجع ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند
8- درشرايط مساوي اولويت استخدام با افراد بومي است
9- داشتن حداقل مدل چهارده
10- نداشتن نسبت خويشاوندي با كاركنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
11- داشتن حداقل سن 18 و حداكثر 30 سال تمام(متولدين 1/2/1360 لغايت 31/1/1372)
12- داشتن مدرك تحصيلي مطابق با مفاد مندرج در جدول تخصصهاي مورد نياز
13- شركت در آزمون استخدامي كه متاقبا توسط سازمان مركزي و يا دبيرخانه منطقه چهار دانشگاه برگزار خواهد شد و كسب حد نصاب نمره قبولي
14- اگر در هر مرحله از مراحل آزمون و يا پس از استخدام خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد متقاضي از انجام مراحل بعدي استخدام محروم و يا در صورت اشتغال به كار اخراج خواهد شد
مدارك مورد نياز
1- تكميل فرم درخواست ثبت نام
2- مدرك تحصيلي
3- تصوير كليه صفحات شناسنامه 4- كارت پايان خدمت

فرم ثبت نام :
http://nju.ir/engage1.php


استخدام دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان
اخبار روزنامه ها