استخدام مهندس مكانيك يا صنايع 1390/05/06

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   06 امرداد 1390-28 July 2011بازدید 3487
استخدام مهندس مكانيك يا صنايع


صنايع چيني زرين ايران واقع در حومه اصفهان به يك نفر مهندس مكانيك يا صنايع

ساكن اصفهان باحداقل 10سال سابقه كارفني و مديريتي جهت يكي از مشاغل
مديريت فني خودنياز دارد

مدارک مورد نياز:
کپی سوابق کاری، کپی سوابق تحصيلی، کپی شناسنامه

نحوه تماس:
اصفهان - صندوق پستي 1341/81465    فكس : 3313184-0311

پست الكترونيكي :factory@zarinIran. Com

تلفن : 3313181-0311 داخلي 218يا 460

آخرين مهلت:
31 امرداد 1390استخدام مهندس مكانيك يا صنايع 1390/05/06
اخبار روزنامه ها