استخدام کارشناس در يک شركت توليدی و صنعتی فعال در صنايع مادر واقع در اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   14 آذر 1390-05 December 2011بازدید 3291


استخدام کارشناس در يک شركت توليدی و صنعتی فعال در صنايع مادر واقع در اصفهاناستخدام کارشناس در يک شركت توليدی و صنعتی فعال در صنايع مادر اصفهانرشته تحصیلی

عنوان شغلی

معماری

سرپرست فنی و اجرايی آتليه معماری / كارشناس طراحی سنتی

حسابداری

كارشناس ارشد حسابداری

كامپيوتر/مكانيک

كارشناس برنامه نويس / كارشناس طراحی تجهيزات

صنايع/كامپيوتر

كارشناس توسعه سيستم ها
پایان مهلت اعتبار آگهی 22 آذر 90
استخدام کارشناس،شركت توليدی و صنعتی فعال،صنايع مادر،اصفهان
اخبار روزنامه ها