استخدام 7 ردیف شغلی در يک شركت توليدی و صنعتی فعال و معتبر در صنايع مادر واقع در اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   22 آذر 1390-13 December 2011بازدید 4960
استخدام 7 ردیف شغلی در يک شركت توليدی و صنعتی فعال و معتبر در صنايع مادر واقع در اصفهان

ديپلم - نجار و داربست بند - اصفهان
كاردانی - فوق ديپلم - انباردار - اصفهان
كارشناسی معماری - كارشناس اجرايی معماری - اصفهان
كارشناسی ارشدمعماری - سرپرست آتليه - اصفهان
كارشناسی ارشد - حسابداری - کارشناس حسابدار - اصفهان
كارشناسی - مهندسی صنايع - مدير انبارها - اصفهان
كاردانی - ديپلم - فوق ديپلم - شيمی - مكانيک - كشيک ارشد - خوزستان

استخدام 7 ردیف شغلی در يک شركت توليدی و صنعتی فعال و معتبر در صنايع مادر واقع در اصفهان

پایان مهلت اعتبار آگهی 28 آذر 90


استخدام دیپلم فوق دیپلم لیسانس 7ردیف شغلی شركت توليدی صنعتی فعال صنايع مادر اصفهان خوزستان
اخبار روزنامه ها