استخدام کارشناس بازرگانی، شیمی و مکانیک در یک شركت فعال در صنايع نفت و گاز در اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   14 دی 1390-04 January 2012بازدید 5258


استخدام کارشناس بازرگانی، شیمی و مکانیک در یک شركت فعال در صنايع نفت و گاز در اصفهان

كارشناس / كارشناس ارشد _ مديريت بازرگانی _ مدير بازرگانی خارجی
كارشناس / كارشناس ارشدمهندسی مكانيک _ كارشناس مهندسی طراحی تجهيزات
كارشناس / كارشناس ارشدمهندسی شيمی / مهندسي پليمر _ كارشناس مهندسی فروش پتروشيمی

استخدام کارشناس بازرگانی، شیمی و مکانیک در یک شركت فعال در صنايع نفت و گاز در اصفهان

پایان مهلت اعتبار آگهی 28 دی 90


استخدام کارشناس بازرگانی شیمی مکانیک شركت فعال صنايع نفت و گاز اصفهان
اخبار روزنامه ها