استخدام مهندس ناظر مکانیک و برق در شرکت بازرگانی در اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   05 بهمن 1390-25 January 2012بازدید 5785استخدام مهندس ناظر مکانیک و برق در شرکت بازرگانی در اصفهان

یک شرکت مهندسی بازرگانی در اصفهان دعوت به همکاری مینماید.

مهندس ناظر مکانیک
مهندس مکانیک-حداقل سه سال سابقه

مهندس ناظر ابزار دقیق
مهندس برق و یا ابزار دقیق-حداقل سه سال سابقه کار

مهندس مکانیک
جهت دفتر فنی سایت مسلط به اتوکد با حداقل سه سال سابقه کار

مهندس ابزار دقیق
برای دفتر فنی سایت مسلط به اتوکد  با حداقل سه سال سابقه

کنترل پروژه کارگاهی
با تسلط به MSP با حداقل سه سال سابقه

f-g-technical@narfoamkar.com


استخدام مهندس ناظر مکانیک برق شرکت بازرگانی اصفهان
اخبار روزنامه ها