استخدام سرپرست دستگاه نظارت عالیه در اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   03 اردیبهشت 1391-22 April 2012بازدید 3706


استخدام سرپرست دستگاه نظارت عالیه در اصفهان

حداقل 15 سال سابقه اجرایی مرتبط

امکان اعزام به ماموریت های خارج استان

commercial_91@yahoo.com
تا 10 اردیبهشت 91
استخدام سرپرست دستگاه نظارت عالیه اصفهان
اخبار روزنامه ها