استخدام کارشناس رایانه در اداره كل بيمه خدمات درماني استان اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   28 اردیبهشت 1391-17 May 2012بازدید 3966
استخدام کارشناس رایانه در اداره كل بيمه خدمات درماني استان اصفهان

اداره كل بيمه خدمات درماني استان اصفهان جهت تامين نيروي انساني مورد نياز به استناد نامه شماره 22905/90 مورخ 20/12/90 مدير كل منايع انساني و پشتيباني سازمان متبوع يك نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه تخصصي به شرح زير به كارگيري مي نمايد.
كارشناس يا كارشناس ارشد رايانه
نوع بکارگیری:قرارداد انجام كار مشخص
ليسانس يا فوق ليسانس رايانه
1 نفر مرد-اصفهان
شرايط عمومي استخدام
1-   تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
2-   تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
3-   اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران
4-   انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي افراد ذكور
5-   شرط سني براي داوطلبان در هنگام ثبت نام حداقل 25 سال و حداكثر 35 سال
6-   دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي ( ليسانس يا فوق ليسانس رشته رايانه ) از موسسات آموزش عالي معتبر
7-   عدم اعتياد به مواد مخدر
8-   عدم سوء پيشينه محكوميت جزايي
9-   داشتن صلاحيت جسماني و رواني و توانايي انجام كار

مدارك مورد نياز
1-   تكميل فرم استخدام ( فرم مربوطه در سايت اداره كل بيمه خدمات درماني موجود مي باشد )
2-   تصوير آخرين مدرك تحصيلي
3-   تصوير تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي
4-   تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم
5-   6 قطعه عكس 4×3 تمام رخ پشت نويسي شده

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام
متقاضيان واجد شرايط مدارك لازم را حداكثر تا تاريخ 31/2/1391 با پست سفارشي  به آدرس : اصفهان ، بلوار آئينه خانه ، جنب اداره كل تعاون ، بن بست ماه ، پلاك 21 اداره كل بيمه خدمات درماني واحد كارگزيني ارسال نمايند . بديهي است به مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .


فرم استخدام
استخدام کارشناس رایانه استخدام اصفهان
اخبار روزنامه ها