استخدام سرپرست, کارشناس و گرافیست در شركتی فعال در اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   18 خرداد 1391-07 June 2012بازدید 3525


استخدام سرپرست کارشناس و گرافیست در شركتی فعال در اصفهان

سرپرست فن آوري نوين _ كارشناسی  مديريت صنعتی / مهندسي عمرانی - آقا
كارشناس طراحي و معماری _ كارشناسی معماری - آقا
گرافيست _ كاردانی فوق ديپلم گرافيک / كامپيوتر - آقا
سرپرست نظارت عاليه _ كارشناسی مهندسی عمران - آقا
كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه _ كارشناسی مهندسی صنايع - آقا
مسئول پشتيباني و تداركات _ كاردانی فوق ديپلم فنی - آقا

ارسال رزومه : estekhdam_erp@yahoo.com

استخدام سرپرست <a class=کارشناس و گرافیست در شركتی فعال در اصفهان " title="استخدام سرپرست کارشناس و گرافیست در شركتی فعال در اصفهان " width="847" height="419" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 1391/03/26استخدام سرپرست کارشناس گرافیست اصفهان
اخبار روزنامه ها