استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   05 تیر 1392-26 June 2013بازدید 4054استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان


مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان درنظر دارد به منظور تکمیل کادر تخصصی مورد نیاز خود درواحدهای تابعه، تعدادی نیرو به صورت قراردادی به شرح ذیل به کارگیری نماید.

ردیف

نام مرکز

رشته موردنیاز

۱

بیمارستان دکترشریعتی

پزشک متخصص داخلی، رادیولوژی

۲

بیمارستان دکترغرضی

پزشک متخصص داخلی، رادیولوژی ،جراحی عمومی،زنان وزایمان،جراح مغزو اعصاب ، پزشک متخصص طب اورژانس

۳

بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)

 نجف آباد

پزشک متخصص داخلی، رادیولوژی ،جراحی عمومی،زنان وزایمان ، جراح مغزو اعصاب ، پزشک متخصص طب اورژانس

۴

درمانگاه اردستان

دندانپزشک

۵

درمانگاه نائین

دندانپزشک

۶

پلی کلینیک شاهین شهر

متخصص داخلی

۷

درمانگاه تخصصی شهرضا

متخصص داخلی

۸

درمانگاه تخصصی مبارکه

متخصص داخلی


متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۰/۴/۹۲ بادردست داشتن مدارک مورد نیاز به آدرس: میدان بزرگمهر – خیابان سلمان فارسی (مشتاق دوم)- قبل از پل غدیر- ساختمان غدیر- مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان-غدیر ۲ -طبقه اول -واحد کلینیک مراجعه فرمایند.


استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان استخدام اصفهان استخدام در بیمارستان اصفهان استخدام پزشک در اصفهان استخدام مدیریت درمان در اصفهان
اخبار روزنامه ها