استخدام در شرکت منشور صنعت پارس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   22 آذر 1392-13 December 2013بازدید 2181استخدام در شرکت منشور صنعت پارس

استخدام شرکت منشور صنعت پارس در آذر 92

کد شغلی ME.1 : مهندس مواد خبره مسلط به مبانی مهندسی جوش، ترجیحاً با سابقه بازرسی حین بهره برداری (آقا)
کد شغلی E.1 : خانم مسلط به زبان انگلیسی و اینترنت ترجیحاً لیسانس زبان انگلیسی

واجدین شرایط می‌توانند رزومه کاری خود را با ذکر کد شغلی در موضوع ایمیل (subject) به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.

    03112234326
    m.dorri@gmail.comمهندس مواد مسلط به مبانی مهندسی استخدام خانم مسلط به زبان انگلیسی استخدام در شرکت منشور صنعت پارس
اخبار روزنامه ها