استخدام منشی مسلط به کامپیوتر محدوده خوراسگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام اصفهانارسال شده در   22 آذر 1392-13 December 2013بازدید 1012استخدام  منشی مسلط به کامپیوتر محدوده خوراسگان

به منشی خانم مسلط به کامپیوتر درمحدوده جی تا خوراسگان نیازمندیم.

تلفن: 09131041276 ,03115215374استخدام منشی مسلط به کامپیوتر منشی مسلط به کامپیوتر منشی درمحدوده جی تا خوراسگان
اخبار روزنامه ها