استخدام 9 ردیف شغلی کارشناس و متخصص در شرکت مهندسی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس کارشناسارسال شده در   22 مهر 1391-13 October 2012بازدید 3350
استخدام 9 ردیف شغلی کارشناس و متخصص در شرکت مهندسی

شركت مهندسي كاني كاوان شرق براي تأمين نيروي انساني خود افراد واجد شرايط ذيل را به همكاري دعوت مي‌نمايد.
تعداد نیروی مورد نیاز : 19 نفر

مهندس مكانيك
تخصص های مورد نیاز : با تجربه كار در شركت هاي مهندسين مشاور صنايع معدني
مقطع تحصیلی : مشخص نشده جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک
مهندس PIPING
تخصص های مورد نیاز : با تجربه طراحي در شركت هاي مهندسين مشاور صنعتي، تجربه در محاسبات و تهيه نقشه هاي اجرايي
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک
مهندسي ابزار دقيق
تخصص های مورد نیاز : مهندس ابزار دقيق با تجربه طراحي در شركت مهندسين مشاور صنعتي، تجربه در محاسبات و تهيه نقشه هاي اجرايي
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
مهندس برق
تخصص های مورد نیاز : مهندس برق با تجربه طراحي در شركت مهندسين مشاور صنعتي، تجربه در محاسبات و تهيه نقشه هاي اجرايي
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی برق
نقشه كش برق و ابزار دقيق
تخصص های مورد نیاز : نقشه كش برق و ابزار دقيق با تجربه در طراحي واحد هاي صنعتي
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
نقشه كش سازه
تخصص های مورد نیاز : مسلط به نقشه كشي سازه هاي صنعتي بتني و فلزي
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
مهندس صنايع
تخصص های مورد نیاز : كنترول پروژه- تسلط به نرم افزار P6 و آشنايي با مباحث PMBOK
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی صنایع
كارشناس حسابداري
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در زمينه پيمانكاري و مهندسي مشاور- آشنا به نرم افزارمالي و حقوق دستمزد رايورز
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری
كارشناس بودجه
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در زمينه پيمانكاري و مهندسي مشاور
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
كارشناس نقشه برداري
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در برداشت هاي توپوگرافي و تهيه نقشه و نرم افزارهاي مربوطه در پروژه هاي معدني
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی عمران-عمران‌ ـ نقشه‌برداری
كارشناس ارشد زمين شناسي
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در تهيه نقشه هاي Assayplan و تهيه مدل عياري كانسار و به روز آوري نقشه ها و مقاطع زمين شناسي
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : زمین شناسی
كارشناس ارشد معدن- استخراج
تخصص های مورد نیاز : با تجربه طراحي و برنامه ريزي- مسلط به نرم افزار Datamine و سرپرستي در امر نظارت معادن رو باز
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 15سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی معدن-استخراج‌ معدن‌
كارشناس ارشد معدن- استخراج
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در حفاري و انفجار و نرم افزارهاي مربوطه
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی معدن-استخراج‌ معدن‌
مهندس مكانيك
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در تعمير و نگهداري تجهيزات دوار و ثابت
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 10سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک
مهندس برق
تخصص های مورد نیاز : گرايش كنترل و ابزار دقيق- با تجربه در تعمير و نگهداري سيستم هاي كنترول و تجهيزات ابزار دقيق
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 10سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی برق
مهندس مكانيك
تخصص های مورد نیاز : آشنا به سيستم هاي جديد تعمير و نگهداري CM
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 10سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک
مهندس مكانيك
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در تعمير و نگهداري تجهيزات صنعت فرآوري مواد معدني
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 10سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک
كارشناس ارشد معدن
تخصص های مورد نیاز : با تجربه در تعمير و نگهداري تجهيزات صنعت فرآوري مواد معدني
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی معدن
كارشناس عمران
تخصص های مورد نیاز : آشنا به بخشنامه ها و سابقه كار در تنظيم اسناد مناقصه و قراردادها بر اساس بخشنامه و ضوابط قانون مناقصات و سازمان برنامه
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی عمران

متقاضیان درخواست و سوابق کاری خود را با قید ردیف و عنوان شغلی از طریق صندوق پستی 1534-19395یا پست الکترونیکی به آدرس JOB@kanikavan.com ارسال نمایند.رزومه های ارسالی از طریق پست الکترونیکی باید کمتر از 100KB  وبا فرمت WORD یا PDF باشد.

پایان مهلت اعتبار آگهی 29 مهر 91

استخدام کارشناس متخصص شرکت مهندسی

استخدام‌ مدرس به صورت دورکاری در گروه آموزشی متلب یار

استخدام کارشناس بازرگانی درشرکت ماگنولیا درساوه

استخدام کارشناس کنترل پروژه مسلط به نرم افزارهای مربوطه

استخدام كارشناس كنترل كيفيت در شهرك صنعتي شمس آباد

استخدام پشتيبان پروژه بليت الكترونيك

استخدام کارشناس مامایی و ویزیتور حرفه ای در شرکت رسانه ۲۴

استخدام كارشناس تجهيزات پزشكي

استخدام كارشناس توليد محتوا در حوزه ي گردشگري

استخدام فریلنسر مسلط به امور سایت در فروشگاه اینترنتی دلتا کالا

استخدام کارشناس حفاظت الکترونیک در خدمات ارتباطی اسکیونک

استخدام كارشناس بازرگاني در شركت دارويي رازي

استخدام کارشناس مالی در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

استخدام كارشناس فني در يك شركت معتبر در زمينه توليد سموم و كودهاي كشاورزي

استخدام کارشناس تحلیل سیستم ها در یک شرکت معتبر بازرگانی

استخدام کارشناس تولید محتوا در تجارت الکترونیک ستاره اصفهان

اخبار روزنامه ها