استخدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام گیلانارسال شده در   05 دی 1392-26 December 2013بازدید 2660استخدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

آگهی جذب نیروی انسانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

داوطلبین محترم اصل فیش واریزی به حساب سازمان را نزد خود نگهداری و در روز برگزاری آزمون به همراه داشته باشند

همچنین جهت تهیه کتب قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و آیین نامه های آن و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میتوانید به کتاب فروشی مژده واقع در رشت – میدان شهرداری -ابتدای خیابان امام  مراجعه فرمائیدو


استخدام گیلان استخدام در گیلان استخدامی های گیلان استخدام کارشناس در گیلان استخدام کارمند در گیلان استخدام سازمان نظام مهندسی در گیلان
اخبار روزنامه ها