استخدام همه مقاطع در نیروی انتظامی استان گلستان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام گلستانارسال شده در   14 فروردین 1390-03 April 2011بازدید 9030استخدام همه مقاطع در نیروی انتظامی استان گلستان

نیروی انتظامی استان گلستان استخدام مینماید.

فوق دیپلم،لیسانس و فوق لیسانس

استخدام به صورت پیمانی 5 ساله

تا 31 اردیبهشت 91 مراجعه شود به:

گرگان-پل فتحه باغ-ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان-هسته گزینش و استخدام

ثبت نام در رشته مترجمی زبان روسی به صورت فوق العاده صورت میپذیرد.

تلفن:

01712182722
استخدام همه مقاطع گلستان استخدام نیروی انتظامی استخدام استان گلستان
اخبار روزنامه ها