استخدام خبرنگار روزنامه در گرگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام گلستانارسال شده در   02 اردیبهشت 1391-21 April 2012بازدید 5449استخدام خبرنگار روزنامه در گرگان

شرایط پذیرش:

بومی منطقه
حداقل دیپلم و بالاتر
روابط عمومی بالا
سابقه کار در نشریات

مدارک:

ارسال رزومه کاری
تصویر همه صفحات شناسنامه
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
دو عکس 3 در 4

ارسال تا 5 اردیبهشت 91 : گرگان،میدان سرخواجه-سرخواجه یکم-صندوق پستی 4918634141 سرپرستی روزنامه خراسان

استخدام خبرنگار روزنامه گرگان
اخبار روزنامه ها