وضعیت استخدام دولتی برای 2.5 میلیون شغل

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   11 مهر 1390-03 October 2011بازدید 13194


وضعیت استخدام دولتی برای 2.5 میلیون شغل

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی در خصوص سهم بخش دولتی از ایجاد 2.5 میلیون شغل در کشور گفت: دولت سهم چندانی از این پروژه نخواهد داشت و تنها به ازای هر سه نفر خروجی مجاز است یک نفر را در ساختار دولتی استخدام کند.
به گزارش مهر، لطف الله فروزنده در خصوص سهم بخش دولتی از ایجاد ۲.۵ میلیون اشتغال در کشور گفت: این پروژه بیشتر در ایجاد اشتغال در بخش خصوصی تاکید داشته و ارتباط چندانی با بخش دولتی ندارد.

وی افزود: بر اساس احکام قانون به ازای هر سه نفر خروجی دولت مجاز است که یک نفر را در سیستم استخدام کند لذا بخش دولتی سهم چندانی از این پروژه ندارد و بالعکس در صدد هستیم که در این زمینه حجم دولت را کاهش دهیم .

فروزنده تصریح کرد: در بخش دولتی سعی داریم تا نظارت دقیق تری به استخدام ها صورت بگیرد و تاکید داریم که حتما این استخدام ها با آزمون عمومی صورت گرفته و شرایط لازم برای استخدام به دقت مورد توجه قرار گیرد، تا عدالت استخدامی در کشور اجرا شود.


وضعیت استخدام دولتی شغل
اخبار روزنامه ها