استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   26 آبان 1390-17 November 2011بازدید 8525

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد جهت واحدهای تابعه خود نیرو می گیرد.


<a class=دانشگاه علوم پزشکی مشهد" title="دانشگاه علوم پزشکی مشهد" width="89" height="115" />


این دانشگاه در نظر دارد جهت واحدهاي تحت پوشش خود،افراد واجد شرايط مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي،كارشناسي ارشد ودكتراي حرفه اي در برخي رشته هاي مورد نياز  پس از انجام مصاحبه ويا آزمون وطي ساير موارد قانوني در صورت نياز،به صورت قرارداد تبصره 3ماده 2 آئين نامه اداري ،استخدامي اعضا غير هيات علمي جذب نمايد.<a class=دانشگاه علوم پزشکی مشهد" title="دانشگاه علوم پزشکی مشهد" width="242" height="107" />متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام تا تاريخ 30 آبان 90 به سايت اینترنتی http://emp.mums.ac.ir/st_farakhan.html مراجعه نمايند.استخدام دانشگاه،علوم پزشکی،خدمات بهداشتی،درمانی،مشهد
اخبار روزنامه ها