استخدام اداره کل بازرسی استان هرمزگان آذر سال 90

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   07 آذر 1390-28 November 2011بازدید 5280
استخدام اداره کل بازرسی استان هرمزگان آذر سال 90شرايط جذب :
- داوطلبان با مدرك تحصيلی دكتری با حداقل معدل 15 و يكسال سابقه كار تجربی
- داوطلبان با مدرک تحصيلی فوق ليسانس با حداقل معدل 15 و 5 سال سابقه كار تجربی
- فارغ التحصيلان و استعداد های برتر دانشگاهها با مدرک تحصيلی ليسانس و حداقل 5 سال سابقه كار تجربی
- داوطلبان با مدرک تحصيلی ليسانس با حداقل معدل 15 با 8 سال سابقه كار تجربی
- مشمولان وظيفه عمومی ( امريه ای ) با مدرک تحصيلی فوق ليسانس و دكتری

- مشروط به اينكه متاهل ، معاف ازرزم ، تحت پوشش كميته امداد ، سازمان بهزيستی و يااز خانواده های ايثارگران باشند.

- مديران بازنشسته دستگاههای اجرايی ، كه مدارک تحصيلی آنان متناسب با رشته های مورد نياز باشد.

مدارک مورد نياز : تقاضای كتبی با ذكر رزومه كاری و ميزان آشنايی با رايانه و نوع نرم افزاری كه با آن آشنايی داريد ، تكميل فرم ثبت نام، عكس ، تصوير تمام صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، آخرين مدرک تحصيلی با ذكر معدل ، كارت ملی، كارت پايان خدمت ، گواهی و احكام رسمی سوابق، آخرين حكم كارگزينی

تذكر 1 – به درخواستهايی كه فاقد شرايط 6 گانه فوق باشند و يا مدارک آنها ناقص باشد ترتيب اثر داده نمی شود.

تذكر 2 – از داوطلبان واجد شرايط ، به مرور برای انجام مصاحبه اوليه دعوت بعمل می آيد.

تذكر 3 – داوطلبان بايستی فرم مربوطه را از طريق لينک زير دريافت و پس از تكميل تقاضا و مدارک مورد نياز را بصورت اسكن شده حد اكثر تا تاريخ 90/09/20 به آدرس hormozgan.bazrasi@136.ir ارسال نمايند.

بديهی است جذب نيروی مورد نياز متناسب با نيازهای سازمانی، شرايط و ضوابط كميسيون جذب اين اداره كل خواهد بود .


استخدام اداره کل بازرسی استان هرمزگان

پایان مهلت اعتبار آگهی 20 آذر 90استخدام اداره کل بازرسی،استان هرمزگان
اخبار روزنامه ها