اعلام نتایج آزمون استخدامی اداره کل گمرکات استان ایلام

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   12 دی 1390-02 January 2012بازدید 4116


اعلام نتایج آزمون استخدامی اداره کل گمرکات استان ایلام

با آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی‌مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۰ اداره کل گمرکات استان ایلام بدینوسیله اسامی‌ایشان اعلام میگردد

نکات مهم:
۱٫ فهرست پیش رو تعداد ۵/۱ برابر ظرفیت پذیرش می‌باشد
۲٫ گزینش شامل مرحله مصاحبه نخواهد بود
۳٫ از پذیرفته شدگان رشته شغلی مامور گارد و انتظامات تست آمادگی جسمانی بعمل خواهد آمد

اعلام نتایج آزمون استخدامی اداره کل گمرکات استان ایلام
اخبار روزنامه ها