استخدام مدیر عامل و مسئول دفتر در بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق (ع)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   26 دی 1390-16 January 2012بازدید 5357


استخدام مدیر عامل و مسئول دفتر در بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق (ع)

بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق (ع) از میان آقایان واجد الشرایط استخدام می کند.

استخدام مدیر عامل و مسئول دفتر در بنیاد ارشاد و ر6فاه امام صادق (ع)

پایان مهلت اعتبار آگهی 30 دی 90


استخدام مدیر عامل مسئول دفتر بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق (ع)
اخبار روزنامه ها