استخدام مدیر و دستیار در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   03 شهریور 1392-25 August 2013بازدید 5257استخدام مدیر و دستیار در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران


استخدام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران


کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران استخدام می نماید.


مدیر امور اداری- مالی (Admin./Finance Officer)(VN/13/08)
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
محل استخدام : تهران


دستیار امور بازگشت پناهندگان (Repatriation Assistant (VN/13/09)
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
محل استخدام : دوغارون،

www.un.org.ir/jobs
www.unhcr.org.ir/en
IRNTEVAC@UNHCR.ORG
انقضا : 3 شهريوراستخدام در تهران استخدام دولتی استخدام سازمان ملل متحد استخدام در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد
اخبار روزنامه ها