استخدام مدیر امور مالی و رئیس حسابداری در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   08 مهر 1391-29 September 2012بازدید 6769






استخدام مدیر امور مالی و رئیس حسابداری در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)

کارفرما : مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)
محل های استخدام مورد نیاز : کرمان , گنبد , دلگان , همدان , گلستان , سیستان و بلوچستان
تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ ثبت : 8 مهر 1391
تاریخ انقضا : 8 مهر 1391


عناوین شغلی مورد نیاز


مدیر امور مالی
تخصص های مورد نیاز : آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم و آشنایی با Excel
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداکثر سن : محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار : 6سال
محل استخدام : کرمان , گنبد , دلگان , همدان , گلستان , سیستان و بلوچستان
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری

رئیس حسابداری
تخصص های مورد نیاز : آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم و آشنایی با Excel
مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
حداکثر سن : محدودیتی ندارد
حداقل سابقه کار : 4سال
محل استخدام : کرمان , گنبد , دلگان , همدان , گلستان , سیستان و بلوچستان
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری


متن آگهی
مجتمع اقتصادی کمیته امداد در نظر دارد جهت امور مالی برخی از شرکت های تابعه خود  در دو پست رئیس حسابداری و مدیر مالی نسبت به جذب نیرو اقدام نماید.



تماس با : 02188789152

ارسال ایمیل به :  agri_mali@emdadimam.ir







استخدام مدیر امور مالی استخدام مدیر استخدام رئیس حسابداری استخدامک حسابدار استخدام کمیته امداد امام خمینی (ره) استخدام دولتی
اخبار روزنامه ها