استخدام کارشناس در سازمان بسيج مستضعفين

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   16 مهر 1391-07 October 2012بازدید 11018
استخدام کارشناس در سازمان بسيج مستضعفين

ستاد مركزي سازمان بسيج مستضعفين واقع درتهران نيرو جذب مي‌كند.
سازمان بسيج مستضعفين نيروهاي مورد نياز خود را براساس قانون استخدامي سپاه ازميان داوطلبان بسيجي فعال از طريق برگزاري آزمون ومصاحبه جذب مي‌كند.
براين اساس، دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان خارجي، علوم اقتصادي، الهيات و معارف اسلامي، علوم تربيتي، حقوق،‌علوم سياسي،‌علوم اجتماعي،‌اطلاعات،‌مديريت،‌حسابداي،‌علوم ارتباطات اجتماعي،‌مهندسي ،‌آمار، معماري وهنر  براي شركت دراين فراخوان الزامي مي باشد.
اقامت درشهرتهران و البرزو داشتن حداقل معدل 15 ازشرايط استخدام مي باشد.
متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعات بيشتربه صفحه 14 شماره 725 نشريه بازاركارمورخ 15 مهرماه مراجعه و حداكثرتا تاريخ 30 مهرماه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.سازمان بسيج مستضعفين
اخبار روزنامه ها