ثبت نام از متقاضیان استخدام در وزارت جهاد کشاورزی به زودی آغاز می شود

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   10 بهمن 1391-29 January 2013بازدید 22709


ثبت نام از متقاضیان استخدام در وزارت جهاد کشاورزی به زودی آغاز می شودمعاون برنامه ریزی و اشتغال و توسعه تشکل های تخصصی سامان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در قانون استخدام 10 هزار مهندس ناظر بخش کشاورزی و منابع انسانی از ناظرن تعریف مشخصی ارائه و چارچوب خاصی برای آنها تعیین شده است. راساس این قانون ظرف مدت 3 سال 10 هزار مهندس ناظر بخش کشاورزی ومنابع طبیعی که در این چارچوب وتعریف قرار گیرند به استخدام وزارت جهاد کشاورزی در می آیند.

دارابی به زمان بندی جذب 10 هزار مهندس ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کردو گفت : درقانون، زمانبندی خاصی از این نظر مشخص نشده است و صرفا مشخص کرده که این مهم ظرف 3 سال انجام گیرد. قانون این مهم را مشروط کرده است به خالی شدن پست های سازمانی و خروجی وزارت کشاورزی.

وی افزود: در سال جاری خروجی وزارت جهاد کشاورزی امکان جذب حدود 3 هزار و300 نفر از این افراد را فراهم کرده است و برهمین مبنا نیز مجوزهای مربوطه اخذ شده و یک سوم از ظرفیت جذب قانون مذکور در سال91 اجرایی خواهد شد.

این مقام مسوول در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره ثبت نام متقاضیان استخدام در وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری گفت : این سایت طراحی شده و با بازگشایی آن ثبت نام متقاضیان استخدام رسما آغاز می شود.

وی افزود: بر اساس آخرین اخباری که در این رابطه به دست آمده، این سایت به زودی بازگشایی می شود و کار ثبت نام مهندسین ناظر متقاضی استخدامی در وزارت جهاد کشاورزی رسما آغاز می شود.

دارابی به شرایط ثبت نام متقاضیان اشاره کرد و گفت:از جمله این شرایط می توان به سابقه عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و داشتن حد اقل 2 سال زراعی سابقه نظارت اشاره کرد.


استخدام جهاد کشاورزی ثبت نام استخدامی وزارت کشاورزی
اخبار روزنامه ها