اطلاعيه مهم در مورد ويرايش اطلاعات از سوی داوطلبان استخدامی وزارت نیرو

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   21 بهمن 1391-09 February 2013بازدید 5974اطلاعيه مهم در مورد ويرايش اطلاعات از سوی داوطلبان استخدامی وزارت نیرو


داوطلبان محترم

چنانچه براي شما  پيامك مبني بر لزوم ويرايش اطلاعات خود در رابطه با ثبت نام در آزمون استخدامي وزارت نيرو ارسال شده است، به اين معني است كه جهت شركت در آزمون تأييد نشده ايد. بنا بر اين ضروري است در اسرع وقت به قسمت ويرايش اطلاعات در صفحه ثبت نام مراجعه و طبق متن مربوطه ارسالي اقدام لازم را معمول نماييد.


بديهي است در صورت عدم ارسال پيامك، چنين امكاني براي ساير داوطلبان فراهم نشده، نيازي به اين كار نبوده و مطمئن باشند كه  جهت شركت در آزمون تأييد شده اند.

داوطلباني كه نياز  به تغيير برخي از اطلاعات خود به دليل اشتباه بودن را دارند، لازم است حداكثر تا تاريخ 21 /11/91 با مجري آزمون مربوط به شركت انتخابي خود (سايت جدول ”ز” ) تماس بگيرند.
مهلت ويرايش اطلاعات براي داوطلبان با جزئيات فوق، فقط از صبح روز يكشنبه مورخ 22/11/91 تا ساعت 24 روز دوشنبه 23/11/91 مي باشد و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.


استخدام استخدام وزارت نیرو استخدام در وزارت نیرو وزارت نیرو
اخبار روزنامه ها