استخدام ۲۰۰ كارمند در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دولتیارسال شده در   27 شهریور 1392-18 September 2013بازدید 5082استخدام ۲۰۰ كارمند در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان قضايي نيروهاي مسلح از جذب ۲۰۰ كارمند در دستور كار اين سازمان خبر داد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، «رضا فضل زرندي» در اين ارتباط گفت:‌ با توجه به مجوزهاي اخذ شده براي استخدام كاركنان اداري، به منظور نياز سنجي نيرو در استان ها اقدامات لازم انجام شده و براساس آن بزودي آزمون استخدامي برگزار مي شود.
وي با بيان اينكه براي تعيين نيروهاي اداري مورد نياز هر سازمان شاخص هاي قبلي بازنگري شده، تصريح كرد:‌ نيازسنجي با انعطاف بيشتر و مدنظر قرار دادن افرادي صورت گرفته كه تا پايان سال ۹۵ بازنشسته مي شوند.
وي افزود:‌ براساس اين نيازسنجي،‌ در شرايط فعلي تعداد نيروهاي اداري و قضايي در اكثر استان ها از وضعيت مطلوبي برخوردار است و جذب نيروي جديد در واقع آينده نگري است.
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره نحوه جذب كارمند نظامي گفت:‌ براساس رويه جديد ابتدا وضعيت نياز هر استان به نيرو و رعايت تناسب حضور افراد نظامي براساس مصوبه فرماندهي كل قوا در كميسيون جذب مدنظر قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: در صورتي كه نياز به حذب نيروي جديد احراز شود، افراد به مصاحبه دعوت مي شوند.
فضل زرندي با اشاره به تصويب تشكيلات جديد تفصيلي اين سازمان، خاطرنشان كرد:‌ تعداد پست هاي قضايي در سازمان براين اساس از ۵۸۱ به ۶۹۳ عنوان و تعداد پست هاي اداري از ۲۲۳۱ به ۳۲۶۶ عنوان افزايش يافته است.استخدام كارمند سازمان قضایی نیروهای مسلح استخدام نیروهای مسلح
اخبار روزنامه ها