استخدام سرپرست فروش و فروشنده در شرکت فرآورده های گوشتی در همدان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همدانارسال شده در   22 آبان 1391-12 November 2012بازدید 1469استخدام سرپرست فروش و فروشنده در شرکت فرآورده های گوشتی در همدان

شرکت فرآورده های گوشتی کاله ، واحد اجتماعی در استان همدان دعوت به همکاری می نماید.

سرپرست فروش
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : مشخص نشده جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : همدان
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
فروشنده حضوری
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : مشخص نشده جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : همدان
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است
فروشنده تلفنی
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : مشخص نشده جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : همدان
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته خاصی ذکر نشده است

08112543208
09365196737

پایان مهلت اعتبار آگهی 23 آبان 91


استخدام سرپرست فروش استخدام فروشنده شرکت فرآورده های گوشتی استخدام همدان
اخبار روزنامه ها