دوره مقدماتی وپیشرفته نرم افزار ARC GIS در همدان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همدانارسال شده در   13 خرداد 1392-03 June 2013بازدید 1989
دوره مقدماتی وپیشرفته نرم افزار ARC GIS در همدان


محتوای دوره:به صورت پروژه ای وبراساس نیاز بازار کار واستانداردها

زمان تشکیل کلاسها:تیرماه92

مدت دوره:10جلسه2ساعته

ظرفیت دوره: 15نفر

شهریه دوره:هر نفر200هزار تومان

گواهینامه پایان دوره:امکان ارائه گواهینامه دارد
مخاطبین:کلیه دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاهی-کارمندان شرکتها وموسسات وسازمانهای دولتی وغیردولتی......

مدرس:مهندس انصاری(کارشناس ارشد GISاز دانشگاه خواجه نصیر)

تلفن تماس :


08112513073

آدرس سایت نمایندگی :

www.unp.ir/hamedanثبت نام دوره


دوره مقدماتی پیشرفته نرم افزار ARC GIS همدان
اخبار روزنامه ها