استخدام منشی دکوراسیون داخلی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همدانارسال شده در   10 آذر 1392-01 December 2013بازدید 833استخدام منشی دکوراسیون داخلی

به یک نفر منشی خانم یا آقا برای دکوراسیون داخلی ترجیحا ساکن شهرک مدنی نیازمندیم.

تلفن: 09371334494استخدام همدان استخدام منشی دکوراسیون داخلی استخدام منشی در همدان
اخبار روزنامه ها